Bố mẹ chồng tặng cho con trai và con dâu nhà đất có phải nộp lệ phí trước bạ?

Bố mẹ chồng tôi có nhà đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bố mẹ chồng tôi muốn tặng cho nhà đất này cho vợ chồng tôi. Vậy khi tặng cho nhà đất này vợ chồng tôi có phải nộp lệ phí trước bạ hay không?

(Vũ Thị Chi, Mỹ Đức, Hà Nội)

Căn cứ khoản 1 điều 1 Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 10 điều 3 chương I của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 cảu Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ như sau:

“Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau:…

Nhà, đất thừa kế, hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp này, khi khai lệ phí trước bạ, người nhận tài sản phải xuất trình cho cơ quan thuế các giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người thừa kế, cho, tặng hoặc xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ trên”.

Theo quy định nêu trên bố mẹ chồng tặng cho nhà đất cho con trai và con dâu thì không phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *