Tặng cho đất nông nghiệp

Câu hỏi 4: Chị Hà Thị Phương hiện đang Công tác tại nhà máy gang thép Thái Nguyên hỏi Bố mẹ tôi có một mảnh đất trồng lúa tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nay bố mẹ tôi đã già, bố mẹ tôi muốn tặng cho tôi mảnh đất để sau khi tôi nghỉ hưu tôi sẽ tiếp tục trồng lúa. Vậy theo quy định của pháp luật tôi có được nhận mảnh đất này không?

Trả lời: Tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa” .

Như vậy, theo quy định nêu trên tại thời điểm hiện nay chị đang là công nhân lao động tại nhà máy gang thép Thái Nguyên chị không trực tiếp sản xuất nông nghiệp do đó chị không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa từ bố mẹ chị. Chị chỉ được nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa khi chị  trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *