Category Archives: Hôn nhân và gia đình

Hôn nhân và gia đình

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Quy định pháp luật về tài sản chung của vợ chồng theo luật Hôn nhân gia đình 2014 được hướng dẫn tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau: Theo quy định tại Khoản 1, điều 33, […]

THỦ TỤC XIN ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN

Yêu cầu đơn phương xin ly hôn là sự kiện pháp lý chấm dứt quan hệ hôn nhân với ý chí của một bên vợ/ chồng. Do vậy chỉ khi người yêu cầu chứng minh vụ việc của mình có đủ điều kiện xin ly hôn đơn phương Tòa án mới chấp thuận ra quyết […]

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT THUẬN TÌNH LY HÔN

Em tên là Mai, em hiện đang sống ở thành phố Hưng Yên .Nay em muốn hỏi luật sư là vợ chồng em muốn giải quyết thuận tình ly hôn một cách nhanh nhất thì làm những thủ tục gì? Mất thời gian bao lâu ? Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn […]

Mẫu phân chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn

Trong khi ly hôn, hai vợ chồng có thể yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề con cái, tình cảm và không giải quyết vấn đề chia tài sản. Việc chia tài sản của hai vợ chồng được giải quyết khi cả hai có nhu cầu chia tài sản. Nếu có tranh chấp, vụ […]

Sau khi ly hôn, hai vợ chồng phân chia tài sản thì có được miễn thuế

Vợ chồng tôi có tài sản chung là nhà đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hai vợ chồng. Năm 2013 chúng tôi ly hôn, chưa giải quyết các vấn đề về tài sản. Nay chúng tôi đã thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản và lập […]